Skip to Content (Press Enter)

globe

Bli förälder i Sverige med hjälp av surrogatmamma i USA

Det är tryggt och säkert att bli förälder genom surrogatmödraskap i USA om du bor i Sverige. Circle Surrogacy är en surrogatagentur i USA som har hjälpt över 2 300 barn till världen sedan 1995. Vi hjälper tilltänkta föräldrar i Sverige att få sina drömmars barn.

PÅBÖRJA SURROGATRESAN

Registrera dig för att träffa Circle Surrogacy

Tilltänkta föräldrar kan träffas med Circle-teamet virtuellt.

Konsultationerna är utformade för att utbilda avsedda föräldrar om surrogatprocessen, surrogatkostnader, och hur man hittar och matchar med en surrogatmamma. På Circle finns vi tillgängliga för en konsultation som passar DITT schema. Morgon-, eftermiddags-, kvälls- och helgtider finns tillgängliga.

Våra privata konsultationer är gratis och ger oss möjligheten att höra din historia och vad som fått dig till att välja surrogatmödraskap. Vi diskuterar också en översikt över våra program- och agenturprotokoll, matchning med en surrogatmamma, surrogatkostnader, försäkringar och mycket mer. Du får träffa en advokat inom assisterad reproduktionsteknik och en av våra föräldraprocesskonsulter. Du har också möjlighet att ställa frågor i en privat miljö.

För att begära en konsultation, fyll i registreringsformuläret nedan.

Thank you for your interest in becoming a parent with Circle!

You are one step closer to growing your family. A member of our Parent Intake Team will be in touch shortly. We look forward to speaking with you, and learning more about you, and your story.

Surrogacy is a big decision, and you may have many questions. Here are some additional resources to help you understand our process, as well as answers to some frequently-asked questions.

We’ll be in touch soon!

Boka en konsultation

 Ta reda på mer om surrogatmödraskap för föräldrar i Sverige

Ta reda på mer om surrogatmödraskap för föräldrar i Sverige

 Vad är surrogatmödraskap?

Vad är surrogatmödraskap?

Vad innebär surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap genom donerade embryon hjälper dem som inte kan få ett barn på egen hand att bli föräldrar. De tilltänkta föräldrarna (IP) använder en graviditetssurrogat (även kallad en surrogatmamma) för att bära ett barn fram till förlossningen.

Surrogatmödraskap är en process som kräver att läkare och juridiska yrkesverksamma guidar de tilltänkta föräldrarna, samt en stark stödprocess under hela resan.

Hur fungerar surrogatmödraskap?

Genom IVF (provrörsbefruktning) skapas embryon i ett laboratorium på en fertilitetsklinik. Ibland använder de tilltänkta föräldrarna sitt eget genetiska material. Ibland krävs en äggdonator eller spermadonator. På fertilitetskliniken implanteras 1-2 embryon i en graviditetssurrogat som bär barnet(en) fram till förlossningen.

Vad är en surrogatmamma?

Surrogat, surrogatmamma eller graviditetssurrogat är alla termer för en kvinna som bär ett barn för någon annan. En graviditetssurrogat har inget genetiskt släktskap till de barn de föder.

 Surrogatmödraskap för föräldrar i Sverige

Surrogatmödraskap för föräldrar i Sverige

Surrogatmödraskap i USA är ett säkert sätt att bilda din familj om du bor i Sverige.

Hela surrogatprocessen kommer att äga rum i USA - skapandet av dina embryon på din fertilitetsklinik, surrogatgraviditeten och ditt/dina barns födelse.

Tilltänkta föräldrar i Sverige reser normalt till USA för att skapa sina embryon (och eventuellt träffa deras surrogat) och återvänder inför förlossningen av sina barn. När internationella resor än en gång är enklare kan tilltänkta föräldrar resa oftare till USA under sin resa.

När ditt barn har fötts stannar föräldrar från Sverige i USA tills ett pass har utfärdats (eller resehandlingar utfärdats från Sverige). Hur lång tid du kommer att stanna i USA med ditt barn beror på många variabler, inklusive vilken dokumentation du kommer att behöva uppvisa till myndigheterna i ditt hemland. När dokumentationen är klar, tar USA:s passprocess vanligtvis 2 till 3 veckor (men det har nyligen tagit ungefär dubbelt så långt tid).

Varför surrogatmödraskap i USA är det säkraste valet

Amerikanska surrogatagenturer som Circle erbjuder det bästa skyddet för tilltänkta internationella föräldrar.

Här är tre skäl till att svenska föräldrar ska välja en amerikansk surrogatagentur för internationellt surrogatmödraskap:

1. Ditt barn är amerikansk medborgare.
Alla barn som är födda i USA är amerikanska medborgare. Ditt barn får ett amerikanskt födelsebevis och har rätt till ett amerikanskt pass för reseändamål (du kan vanligtvis få ett inom 24-72 timmar från ansökan). Dina surrogatadvokater kommer att göra det legala arbetet för att etablera ditt föräldraskap (antingen via en pre-birth order, post-birth order eller eventuellt genom en andra förälder-adoption). Du kommer att vara den enda rättsliga och fysiska föräldern enligt amerikansk lag. Genom att fastställa föräldrarättigheter i USA kan du resa hem tryggt och säkert.

2. Surrogatmammor är fullt kvalificerade och får den bästa medicinska vården.
I USA kvalificeras en graviditetssurrogat psykologiskt och medicinskt innan en embryoinsättning. Endast kvinnor som är mentalt, fysiskt och känslomässigt kapabla att hantera ett surrogatmödraskap accepteras i programmet. Alla surrogatmammor är bosatta i USA och har tillgång till den mest avancerade sjukvården och världens främsta sjukhus. Circles surrogatmammor har fullt stöd från familj och vänner under sin resa, liksom professionellt stöd från en licensierad socialarbetare från det att de går med tills efter födseln.

3. Ekonomisk trygghet.
I USA är dina pengar säkra när du påbörjar en surrogatresa hos de flesta agenturer. Circle är ett väletablerat, säkert företag. Pengarna du skickar till agenturen är säkra och förvaras på ett IOLTA-konto (Interest on Lawyer Trust Account). IOLTA-konton hålls endast hos reglerade och godkända finansinstitut.

Hur mycket kostar surrogatmödraskap?

Journey Protection Guarantee Program

Endast surrogatmödraskap: 157,750 $
Surrogacy plus egg donation: 184,750 $
(båda priserna exkluderar IVF)

Vårt Journey Protection Guarantee erbjuder tilltänkta föräldrar:

 • Ett all-inclusive-program som täcker alla surrogatavgifter och utgifter för obegränsade överföringar och eventuella komplikationer som kan uppstå under din resa.
 • Kostnader fördelade på 3 förutsägbara betalningar för att hjälpa dig att planera ekonomiskt.
 • Inga överraskande kostnader eller fakturor, även i scenarier som kräver en ommatch med en ny surrogat.

Circles kostnader inkluderar alla agenturavgifter, advokatavgifter, kvalificerings- och surrogatavgifter, samt försäkringskostnader. De inkluderar inte IVF-kostnader.

Du kommer inte heller att betala extra kostnader för att du bor internationellt. Circle har en enda uppsättning kostnader för alla tilltänkta föräldrar.

 Hur man hittar en surrogatmamma

Hur man hittar en surrogatmamma

En fråga som många tilltänkta föräldrar har är hur de hittar en surrogatmamma att bära sitt barn. Vi rekommenderar att du arbetar med en surrogatagentur - som Circle Surrogacy - som kommer att hantera alla aspekter av ditt surrogatmödraskap, inklusive att hitta en matchning med en surrogatmamma.

Vi matchar dig med en surrogat baserat på tre kriterier:

 • Juridisk lämplighet (kan du enligt lag matcha med henne baserat på var du och hon befinner er)
 • Åsikter om surrogatmödraskap (inklusive din syn på selektiv reduktion och avbrytande av graviditet)
 • Personlighetspassning

Det är viktigt att den surrogatmamma som du matchar med är lämpad för surrogatmödraskap. Surrogatmammor måste uppfylla strikta surrogatkrav för att accepteras i vårt surrogatprogram.

Circle Surrogacy kvalificerar också sina surrogatmammor helt innan de matchar dem med tilltänkta föräldrar. Surrogatmammor måste genomföra en 3-stegs kvalificeringsprocess för att uppfylla Circles standarder för matchning. Full kvalificering av surrogatmammor innan en match görs hjälper till att säkerställa en mer framgångsrik resa, färre matchavbrott och en stark start av ert förhållande.

Att arbeta med en agentur gör din sökning för att hitta en surrogat säker och enkel.

Läs mer om hur surrogatmammor och föräldrar matchas.

Juridiska krav för surrogatmödraskap

Circles juridiska team samordnar med lokala advokater för att säkerställa att du matchas korrekt med en surrogat i en stat där du kan utföra nödvändigt juridiskt arbete för att slutföra dina föräldrarättigheter.

Du måste ha testamenten slutförda före embryoöverföringen som säkerställer att en vårdnadshavare är på plats för att ta hand om dina barn i händelse av din död.

När du väl har matchats förhandlar vi kontrakt på dina vägnar med oberoende advokater som representerar äggdonatorn och / eller surrogaten. Circle arbetar med lokala advokater i de stater där surrogatmammorna är bosatta för att utföra det lagliga arbete som krävs för att säkra dina föräldrarättigheter. Beroende på en rad olika faktorer kan ditt surrogatmässiga arbete omfatta en pre-birth order, ett frivilligt erkännande av faderskap, en dom om faderskap, en vårdnadsdom eller en adoption.

 becoming a parent through surrogacy research

Hur man väljer en surrogatagentur

Med så många agenturer att välja mellan bör tilltänkta föräldrar i Sverige undersöka surrogatagenturer och avgöra hur framgångsrik surrogatagenturen är och om det skulle vara en bra passning. Att välja ditt surrogatmödraskap är ett personligt val, alla agenturer är inte lämpliga för alla.

Hur man väljer en surrogatagentur i USA om man bor i Sverige

Denna lista över kriterier kommer att hjälpa tilltänkta föräldrar i deras surrogatforskning av agenturer.

 • Agenturerfarenhet. Hur många år har agenturen varit verksam? Har de erfarenhet av att hjälpa internationella tilltänkta föräldrar att genomföra surrogatmödraskap och resa hem säkert?
 • Juridisk expertis. Har agenturen anställda juridiska rådgivare som är kunniga om surrogatlagar?
 • Framgångsnivåer. Hur framgångsrik är agenturen? Kan de dela framgångsnivåer med dig när du ber om dem?
 • Kostnader. Du kommer att upptäcka att kostnaderna för surrogatmödraskap varierar mycket från agentur till agentur. När du intervjuar en agentur bör du be om ett detaljerat kostnadsblad som beskriver ALLA kostnader. Jämför kostnader mellan agenturer för att säkerställa att varje agentur redovisar alla kostnader under en resa. På Circle är vi öppna med våra kostnader: vad du ser på kostnadsbladet är vad du kan förvänta dig att betala. Våra Fixed Cost-program eliminerar ekonomisk osäkerhet.
 • Syn på förhållandet. Uppmuntrar agenturen ett förhållande mellan tilltänkta föräldrar och surrogaten? Kommer agenturen att utveckla en stark relation med er som tilltänkta föräldrar under er resa eller kommer det att handla mer om en affärstransaktion?
 • Personlig erfarenhet. Även om det inte är absolut nödvändigt att en agentur och dess team har personlig erfarenhet av surrogatmödraskap, hjälper det dem att verkligen förstå hur surrogatprocessen är. (Roligt faktum: cirka 44% av Circles personal har personlig erfarenhet av surrogatmödraskap och reproduktion från tredje part som surrogat eller äggdonator, eller som föräldrar genom surrogatmödraskap, IVF eller adoption!)

Denna Surrogacy Agency Checklist är ett användbart verktyg för att ställa frågor till surrogatagenturer för att hitta den som är bäst för dig och din resa till att bli förälder.

Din konsultation om surrogatmödraskap

Circle Surrogacy möter tilltänkta föräldrar från Sverige via video! Det är enkelt att boka ett möte med oss genom att fylla i formuläret ovan. Vi kommer att planera ett möte med dig vid en tid som passar ditt schema.

En konsultation om surrogatmödraskap ger dig möjligheten att träffa vårt team för intag av föräldrar och ställa frågor. Det är ett fantastiskt tillfälle att se om vår agentur känns som en bra “personlighetspassning” eller bara “känns rätt”. Våra konsultationer är alltid gratis! Vi använder inte bara den här tiden för att diskutera surrogatprocessen och prata med dig om Circle Surrogacy som en agentur, utan också prata om din berättelse och vad som förde dig till surrogatmödraskap.

En konsultation är inte ett åtagande, det är ett sätt för dig att lära dig mer om att bli förälder genom amerikanskt surrogatmödraskap. Om du inte är redo för en fullständig konsultation kan du fylla i vårt föräldraformulär och begära en “för-konsultation” - ett kortare möte där vi kommer att besvara dina frågor för att se om du är redo att gå vidare med en fullständig konsultation.

Varför välja Circle Surrogacy

Circle Surrogacy är en ledande amerikansk surrogatagentur som har erfarenhet av att hjälpa tilltänkta föräldrar i Sverige att utöka sina familjer.

Vi hjälper dig att få en bebis genom surrogatmödraskap och återvända hem till Sverige på ett tryggt och säkert sätt.

Varför tilltänkta föräldrar i Sverige ska välja Circle Surrogacy

Höga framgångsnivåer. Vi är den mest framgångsrika surrogatagenturen med en framgångsnivå på 99,3% för föräldrar (vi har fått våra framgångsnivåer granskade av ett ansedd skatte- och revisionsföretag).

Etablerade relationer med IVF-kliniker. Circle arbetar nära de mest framgångsrika IVF-klinikerna i hela USA. Om du redan är etablerad med en IVF-klinik samarbetar vi gärna med din klinik.

Vi arbetar med tilltänkta föräldrar från alla bakgrunder. I 27 år har vi hjälpt heterosexuella och HBTQ+ par och singlar att uppfylla sina drömmar om föräldraskap.

Flexibelt konsultationsschema. Vi är tillgängliga för privata surrogatkonsultationer via video regelbundet med föräldrar i Sverige.

Internt juridiskt stöd. Circle har advokater som hjälper dig med ditt juridiska arbete och din försäkring. Vi har säkerställt att alla nya föräldrar har kommit hem säkert med sina barn.

Enkel återkomst till Sverige. Varje barn som är fött i USA får amerikanskt medborgarskap och amerikanska resehandlingar. Våra anställda advokater har hjälpt familjer i årtionden att återvända säkert hem.

Bli förälder i Sverige

Att få en bebis till din familj är en av de största glädjeämnena du kan uppleva. Att bli förälder i Sverige är säkert och enkelt när du arbetar med en amerikansk surrogatagentur som Circle Surrogacy. Circle hjälper tilltänkta föräldrar som är intresserade av att utöka sina familjer genom surrogatmödraskap och eller äggdonation.

Circle Surrogacy arbetar med många internationella föräldrar, inklusive tilltänkta föräldrar som bor i Sverige och omgivande länder.

Vi är ser fram emot att träffa dig och samarbeta med dig på en av livets mest monumentala resor!

 Träffa Brett Griffin-Young: förälder genom surrogatmödraskap

Träffa Brett Griffin-Young: förälder genom surrogatmödraskap

Hej! Jag är Brett Griffin-Young, Circles Internationella Outreach Associate. Jag är här för att vara en resurs och en stödperson för tilltänkta föräldrar (IP:er). Att få spela en roll i så många IP:ers upplevelser på deras väg till föräldraskap är både ödmjuk och en ära, så mycket att jag efter min egen surrogatmödraskaps-resa kände mig tvungen att gå med i Circle och hjälpa andra. I början av 2008 insåg min man och jag vad som saknades i vårt liv och beslutade att titta på alternativ för att skapa en familj. Vi vände oss till surrogatmödraskap, hittade Circle Surrogacy, och 2009 i Denver, Colorado var faderskapet över oss! Innan vi visste det var vi knädjupt i blöjor, våtservetter och flaskor och kunde inte ha varit lyckligare! Kort därefter bestämde vi oss för att få ett barn till. Vår dotter föddes 2013, som vi adopterade vid 8 månaders ålder. Eftersom vi hade en så fantastisk upplevelse med Circle Surrogacy fortsatte vi med att få en bebis till! Min senaste son föddes i Dallas, Texas i juli 2020 och vi är så glada. Mina två äldre barn fullkomligt älskar sin lillebror och han är den sista delen av familjens pussel. Jag är så tacksam att Circle har gett mig möjlighet att dra nytta av mina personliga erfarenheter för att hjälpa andra att förstå surrogatmödraskap som ett alternativ för att bygga en familj. Att kunna hjälpa tilltänkta föräldrar att förverkliga drömmen om föräldraskap är en sann ära. Jag fullkomligt älskar mitt jobb!

 Referenser från våra föräldrar

Referenser från våra föräldrar

Circle har hjälpt oss att nå vår dröm om att utöka vår familj. De har hjälpt oss ge vår vackra dotter en lillebror. Vi kan aldrig vara tacksamma nog! Vi kan aldrig uttrycka den djupa tacksamhet för det ni har gjort för oss. Vi kan aldrig tacka er nog. Inga ord kan beskriva den enorma överväldigande kärlek som våra hjärtan har upplevt sedan vår sons födelse. - J & C.

Jag ville bara berätta att jag är den lyckligaste mannen i världen just nu! Christophe mår bra, David och jag kan inte få nog av honom, våra föräldrar är helt galna och vill träffa honom varje dag! Vi kan inte be om mer just nu, vill bara säga tack så mycket för att ni gjorde det möjligt, ni bidrog till att göra en hel familj lycklig. Tack, tack och tack igen! - Martin

Ni har visat en sådan tro på oss och stöttat med den mest extraordinärt höga nivån av engagemang, råd, stöd och gott praktiskt sunt förnuft. Ja, det är sant att vi har haft några upp-och nedgångar, men jag är säker på att det är vad en resa, i sig, handlar om. Om det hade varit helt enkelt, kanske den enorma känslan av storslagen glädje och fullständig förvåning över resultatet kanske inte varit så ljuvlig nu. - Liz och Chris

Läs fler referenser från några av våra underbara Circle-föräldrar.