Skip to Content (Press Enter)

globe

Bli förälder i Sverige med hjälp av surrogatmamma i USA

Circle Surrogacy har arrangerat surrogatmödraskap i Sverige i decennier. Relationer till de bästa IVF-klinikerna för dig som vill bli förälder i Sverige.

Ta första steget

Varför ska du/ni överväga Circle Surrogacy i Sverige?

Etablerade relationer med IVF-kliniker. Circle har ett nära samarbete med de mest framgångsrika IVF-klinikerna över hela USA. Om du/ni redan är involverade med en IVF-klinik arbetar vi gärna med den klinik som du/ni väljer.

Stort nätverk av surrogatmammor. Circle arbetar med surrogatmammor över hela USA.

Sverige-baserat stöd. Vi har ett stort nätverk av Circle-föräldrar i Sverige som gärna delar med sig av sina berättelser och som kan ge stöd och vägledning.

• Vi arbetar med tilltänkta föräldrar från alla typer av bakgrunder. Under över 20 år har vi hjälpt heterosexuella och HBTQ+-par likväl som singlar att uppfylla drömmen om att bli förälder.

Internt juridiskt team. Circle har anställda jurister som kan hjälpa till med den juridiska processen och försäkringar.

• Enkelt att återvända hem till Sverige. Alla barn som föds i USA får amerikanskt medborgarskap och amerikanska resehandlingar. Våra anställda jurister har hjälpt familjer under årtionden med att återvända säkert hem till Sverige.

Andra internationella agenturer kan vara billigare, men det innebär inte att de är bättre.

Kostnaden för en surrogatgraviditet beror på din/er personliga situation och vilka tjänster som behövs. Internationella föräldrar kommer att upptäcka att amerikanska agenturer kostar mer än andra internationella agenturer, men dessa ytterligare kostnader täcker din/er trygghet och säkerhet under processen. Circles prioritet är att säkerställa att du/ni får en säker och hälsosam resa genom surrogatgraviditeten. Detta inkluderar att på ett säkert sätt kunna återvända hem med ditt/ert barn. Detta är inte en garanti med internationella surrogatagenturer som till exempel i Ukraina.

 Träffa Circle Surrogacy i Sverige

Träffa Circle Surrogacy i Sverige

Circle Surrogacy och äggdonation erbjuder kostnadsfria konsultationer för tilltänkta föräldrar och där man får träffa en advokat som är expert på lagstiftning kring assisterad reproduktionsteknologi och dessutom en processkonsult. Under konsultationen kommer du/ni att få lära dig/er om processen kring att matchas med en fullständig surrogatmamma och/eller äggdonator, juridiska konsekvenser, försäkring, surrogatgraviditetskostnader och mycket mer. Alla konsultationer sker på engelska.

Vanliga frågor

När du/ni funderar över föräldraskap genom surrogatgraviditet så kommer du/ni kanske att ha frågor. Vi har hjälpt föräldrar att navigera genom sina resor under över två årtionden och har besvarat nästan alla frågor som kan tänkas ställas! Nedan hittar du/ni några exempel på frågor som ställts.

Vad kostar en surrogatgraviditet?

Kostnaden för värdsurrogatgraviditet beror på det program som väljs (vi har en rad olika program att välja mellan) och huruvida en donator behövs. Kostnaderna omfattar alla agenturkostnader, screening- och surrogatkostnader och försäkringskostnader. De omfattar inte IVF-kostnader.

Vad innebär den juridiska processen innan och efter födelsen?

Circles juridiska team koordinerar med lokala advokater för att säkerställa att du/ni matchas ordentligt med en surrogatmamma i en delstat där du/ni kan genomgå de nödvändiga juridiska processerna för att fullfölja dina/era rättigheter som förälder/föräldrar. Du/ni behöver ha testamenten klara innan embryoöverföringen som säkerställer att det finns en vårdnadshavare som kan ta hand om dina/era barn i händelse av att du/ni skulle avlida. (Om du/ni bor i USA kan Circles juridiska team ordna med dessa.) När du/ni väl matchats förhandlar vi kontrakt å dina/era vägnar med oberoende advokater som representerar äggdonatorn och/eller surrogatmamman. Circle arbetar med lokala advokater i delstaten där surrogatmamman bor för att fullfölja de juridiska processer som är nödvändiga för att säkra dina/era rättigheter som förälder/föräldrar. Beroende på olika faktorer kan den juridiska processen kring surrogatgraviditeten omfatta ett bevis på fastställande av föräldraskap innan födelsen, ett frivilligt erkännande om faderskap, en faderskapsfastställelse, vårdnadshavarfastställelse eller en närståendeadoption.