Skip to Content (Press Enter)

globe

Surrogat i Sverige: Jämförelse mellan olika länder för surrogat

Fördelar med surrogatprogram i USA. Se varför det är ett säkrare val i jämförelse mellan de bästa länderna för surrogat. Bli förälder idag.

Ta första steget
 Att välja rätt agentur är viktigt.

Att välja rätt agentur är viktigt.

Att utöka sin familj genom surrogatgraviditet är ett enormt känslomässigt - och ekonomiskt - åtagande. Att välja rätt agentur är nyckeln till att kunna göra den säkraste och smidigaste resan.

Circle Surrogacy har hjälpt homosexuella och heterosexuella svenska föräldrar bilda familj under mer än två årtionden. Som en agentur som erbjuder en fullständig tjänst arbetar föräldrarna nära tillsammans med ett koordinationsteam för resan genom surrogatgraviditeten likväl som med jurister som är experter på lagstiftning kring reproduktion och surrogatgraviditeter.

Varför internationella surrogatagenturer är billigare.

Kostnaden för en surrogatgraviditet beror på din/er personliga situation och vilka tjänster som behövs. Internationella föräldrar kommer att upptäcka att amerikanska agenturer kostar mer än en del internationella agenturer. Circles prioritet är att säkerställa att du/ni får en säker och hälsosam resa genom surrogatgraviditeten. Detta inkluderar att på ett säkert sätt kunna återvända hem med ditt/ert barn. Detta är inte en garanti med internationella surrogatagenturer. De ytterligare kostnaderna i samband med en amerikansk surrogatgraviditet täcker din/er trygghet och säkerhet under processen.

Tre skäl till att internationella föräldrar bör arbeta tillsammans med en amerikansk surrogatagentur

1. Ditt/ert barn är en amerikansk medborgare.

Alla barn som föds i USA är amerikanska medborgare. Ditt/ert barn kommer att få ett amerikanskt födelsebevis och har rätt till ett amerikanskt pass för att kunna resa (du/ni kan normalt sätt få ett inom 24–72 timmar efter ansökan). Dina/era surrogatadvokater kommer att genomföra den juridiska processen som krävs för att fastställa ditt/ert föräldraskap (antingen via ett fastställande av föräldraskap innan födelsen, efter födelsen eller eventuellt genom en närståendeadoption). Du/ni kommer att vara den/de enda juridiska och fysiska föräldern/föräldrarna enligt amerikansk lag. Genom att fastställa rätten till föräldraskap i USA kan du/ni resa hem på ett säkert och tryggt sätt. Vissa länder, som Spanien, Sverige och Tyskland (bland andra), accepterar amerikanskt bevis om föräldraskap (US Declaration of Parentage).

Tvärtom så anses inte ett barn som föds med en agentur i exempelvis Ukraina som en Ukrainsk medborgare. Detta kan vara en utmaning eftersom du/ni måste fastställa medborgarskap och/eller föräldraskap genom ditt/ert hemland innan du/ni lämnar Ukraina vilket gör det svårt att införskaffa resehandlingar eller pass för att kunna återvända till ditt/ert hemland. Ditt/ert barn kan inte flyga hem utan ett pass.

Image for 1. Ditt/ert barn är en amerikansk medborgare.
Lär dig mer om amerikansk surrogatgraviditet

2. Surrogatmammorna screenas fullständigt och får bästa tänkbara medicinska vård.

Agenturer som Circle följer strikta riktlinjer och screeningprotokoll för kvinnor som är intresserade av att bli surrogatmammor. Kvinnorna måste fylla i en omfattande ansökan, genomgå medicinska och psykologiska tester och identifiera en primär stödperson inför sin resa genom surrogatgraviditeten. Faktum är att Circle endast accepterar 1–2 % av de kvinnor som påbörjar ansökningsprocessen för surrogatmödraskap.

Alla Circles surrogatmammor bor i USA, har ett starkt stödskyddsnät och en stabil ekonomi. De har tillgång till den mest avancerade medicinska vård och de främsta toppsjukhusen i världen. Dessutom är Circles surrogatgraviditetsprogram uppbyggt på en relationsmodell: surrogatmammorna och de blivande föräldrarna utvecklar ett förhållande under processen. De träffar varandra och går med på att matchas innan några dokument skrivs under. Deras förhållande utvecklas under tiden eftersom Circle uppmuntrar till kommunikation varje vecka.

Som jämförelse så kan kvinnor som lever internationellt och blir surrogatmammor för internationella agenturer flyttas ut ur sina hem under graviditeten så att de kan bo närmare ett sjukhus. De skiljs åt från sina familjer, vilket kan vara känslomässigt stressande. Den medicinska vård de erhåller, trots att den är billigare, kanske inte uppfyller de krav på medicinsk vård som kvinnor i USA har tillgång till. Det är inte ovanligt för tilltänkta föräldrar att inte ha något speciellt förhållande med den kvinna som bär på deras barn, kommunikationen kan vara svår och ofta är föräldrarna inte en del av den känslomässiga resan på det sätt som de skulle vara i USA.

Image for 2. Surrogatmammorna screenas fullständigt och får bästa tänkbara medicinska vård.

3. Ekonomisk trygghet.

När man beger sig ut på en resa genom en surrogatgraviditet med de flesta agenturer i USA så är dina/era pengar i trygga händer. Circle är ett väletablerat, tryggt företag. Pengarna du/ni skickar till agenturen är säkra och förvaras på ett IOLTA-konto (Interest on Lawyer Trust Account). IOLTA-konton finns bara på reglerade och godkända ekonomiska institutioner.

Image for 3. Ekonomisk trygghet.
 Din/er familjs säkerhet är vår högsta prioritet.

Din/er familjs säkerhet är vår högsta prioritet.

När du/ni väljer en agentur för surrogatgraviditet är det viktigt att vara ordentligt påläst. Circle har hjälpt familjer från 73 länder att uppnå sin dröm om föräldraskap på ett säkert och tryggt sätt. Hos Circle finns det alltid tillgänglig personal som kan besvara de frågor du/ni kan tänkas ha.