Skip to Content (Press Enter)

globe

Surrogat i Sverige: Bli förälder i Sverige genom surrogatmödraskap

Circle Surrogacy hjälper dig som bor i Sverige att hitta en surrogatmamma. Få assistans av erfaret team att bli förälder genom surrogatprogram i USA.

Ta första steget
 Gör USA till en fristad för de som vill bli föräldrar oavsett varifrån de kommer.

Gör USA till en fristad för de som vill bli föräldrar oavsett varifrån de kommer.

USA anses av många som att vara det ideala landet för surrogatgraviditeter för tilltänkta föräldrar i Sverige. De föredrar USA på grund av landets fördelaktiga juridiska, samhällsrelaterade och medicinska förhållanden och 46 av 50 delstater tillåter kommersiellt surrogatmödraskap. Under över två årtionden har vi arbetat med tilltänkta föräldrar från över 73 länder, inklusive Australien, Kina, Norge, Frankrike, Spanien, Sverige, Storbritannien och Danmark.

 Vi visar särskild uppmärksamhet till alla länder

Vi visar särskild uppmärksamhet till alla länder

Vår framgång med internationella tilltänkta föräldrar baseras på den tid vi tillbringar med att möta varje lands behov och juridiska omständigheter. Med juridiska kontakter i de flesta länder och partnerskap med lokala organisationer och advokater kan vi säkerställa att vi ger våra klienter en komplett lösning för att de ska kunna återvända hem på ett säkert sätt efter födelsen av deras barn.

Att bli förälder med Circle Surrogacy: En överblick

Konsultationer med Circle

Circle Surrogacy och äggdonation erbjuder kostnadsfria konsultationer för tilltänkta föräldrar och där man får träffa en advokat och en processkonsult. Under konsultationen kommer du/ni att få lära dig/er om processen kring att matchas med en fullständig surrogatmamma och/eller äggdonator, juridiska konsekvenser, försäkring, surrogatgraviditetskostnader och mycket mer. Alla konsultationer sker på engelska.

Image for Konsultationer med Circle
Boka in din/er konsultation

Matchas med din/er surrogatmamma och/eller donator

Matchningsprocessen börjar med ett första samtal via Skype med ditt/ert stödteam för resan genom surrogatgraviditeten för att välja en IVF-klinik och en äggdonator (om det behövs). Nästa steg är att hitta en lämplig surrogatmamma som har genomgått vår omfattande screeningprocess.

Våra matchningsteam och juridiska team fastställer möjliga matchningsalternativ baserat på en rad faktorer, bland annat vilken delstat hon bor i, om hon har försäkring eller inte och vilka matchningspreferenser som finns hos de tilltänkta föräldrarna och surrogatmammorna.

Vi kommer att skicka en avidentifierad profil på de tilltänkta föräldrarna (utan identifierande information) till surrogatmamman. Om hon uttrycker intresse kommer vi att skicka hennes profil till de tilltänkta föräldrarna, där vi på samma sätt utelämnar all identifierande information. När surrogatmamman och de tilltänkta föräldrarna uttrycker ett ömsesidigt intresse kommer vi att hjälpa dem att få kontakt via telefon, Skype eller e-post så att de kan börja lära känna varandra.

En IVF-läkare screenar dem medicinskt efter att en matchning har gjorts. Om surrogatmamman av någon anledning inte blir godkänd vid den medicinska screeningen (vilket är sällsynt), ordnar Circle Surrogacy med en ny matchning utan kostnad.

Image for Matchas med din/er surrogatmamma och/eller donator

Befruktning och graviditet

Under den 6:e-7:e graviditetsveckan kommer du/ni att få uppleva det fantastiska med att höra barnets första hjärtslag! Under denna spännande tidsperiod kommer din programkoordinator att vara den primära stödpersonen för dig/er och din/er surrogatmamma. Han/hon kommer också att arbeta med att säkerställa att du/ni, din/er surrogatmamma, sjukhuset och andra personer är förberedda för att välkomna ditt/ert barn till världen och att du/ni omedelbart ses som barnets förälder/föräldrar från den stund då barnet föds.

Image for Befruktning och graviditet

Att ta med den nya bebisen hem

Den mest efterlängtade delen av resan kan kännas som slutet, men det är helt enkelt en helt ny start för dig/er. Vi förbereder alla juridiska detaljer medan du/ni kan gosa och älska ditt/ert nyfödda barn. Vi har en intern juridisk avdelning som har årtionden av erfarenhet av att hjälpa tilltänkta föräldrar och deras barn att återvända hem på ett säkert sätt med föräldrarättigheter.

Image for Att ta med den nya bebisen hem
Påbörja din/er resa

Vanliga frågor

När du/ni funderar över föräldraskap genom surrogatgraviditet så kommer du/ni kanske att ha frågor. Vi har hjälpt föräldrar från Sverige att navigera sin väg genom surrogatgraviditeter under över två årtionden och har besvarat nästan alla frågor som kan tänkas ställas! Nedan hittar du/ni några exempel på frågor som ställts.

Hur många gånger behöver jag resa till USA?

Om du/ni bor utanför USA behöver du/ni komma till USA 2-3 gånger (för skapande av embryon på IVF-kliniken och eventuell förlossning av barnet), men det vanligaste för tilltänkta internationella föräldrar är att göra 4 besök under processen.


Det första besöket som föredras är för att träffa din/er surrogatmamma, när du/ni väl matchats, och för att genomföra den medicinska screeningen på IVF-kliniken. Det andra är för IVF-proceduren och embryoöverföringen. Det tredje besöket är för ultraljudet som görs i vecka 20. Det sista besöket är för födelsen av ditt/ert barn. Om du/ni och din/er surrogatmamma väljer detta kan du/ni naturligtvis komma på besök oftare.

Hur länge kan jag förvänta mig att behöva vara kvar i USA under och efter födelsen?

Detta varierar beroende på den juridiska process som krävs och procedurerna i den delstat där barnet föds. Som en allmän regel råder vi internationella tilltänkta föräldrar att planera att återvända hem efter 2–4 veckor för att ha gott om tid för eventuella DNA-tester, domstolsprocesser, utfärdande av eventuella födelsebevis samt ansökan om alla eventuella visum och/eller pass. Vi kommer att vägleda dig/er genom denna process. Beroende på den juridiska processen kan du/ni eventuellt återvända hem senare.

Om jag inte bor i USA, hur kan mitt barn få ett pass?

På grund av en juridisk princip som kallas ”jus soli” så är barn som föds i USA automatiskt berättigade till amerikanskt medborgarskap och amerikanskt pass oavsett vilket medborgarskap de tilltänkta föräldrarna har. Därför kan de flesta tilltänkta föräldrar som vill genomgå surrogatgraviditet i USA återvända hem med sina barn utan att först erhålla ett pass från sitt hemland. Trots detta väljer eller avkrävs det av en del internationella tilltänkta föräldrar att införskaffa antingen pass eller tillfälliga visum för sina barn på ett lokalt konsulat i USA för att kunna återvända hem efter födelsen. Tilltänkta föräldrar bör prata med immigrationsadvokater i sitt hemland för information om de bästa procedurerna för att kunna återvända hem med sina barn. Vi hjälper dig/er med att få pass genom en av våra partners som är experter på att navigera genom passystemet.

Vad innebär den juridiska processen innan och efter födelsen?

Circles juridiska team koordinerar med lokala advokater för att säkerställa att du/ni matchas ordentligt med en surrogatmamma i en delstat där du/ni kan genomgå de nödvändiga juridiska processerna för att fullfölja dina/era rättigheter som förälder/föräldrar. Du/ni behöver ha testamenten klara innan embryoöverföringen som säkerställer att det finns en vårdnadshavare som kan ta hand om dina/era barn i händelse av att du/ni skulle avlida. (Om du/ni bor i USA kan Circles juridiska team ordna med dessa.) När du/ni väl matchats förhandlar vi kontrakt å dina/era vägnar med oberoende advokater som representerar äggdonatorn och/eller surrogatmamman. Circle arbetar med lokala advokater i delstaten där surrogatmamman bor för att fullfölja de juridiska processer som är nödvändiga för att säkra dina/era rättigheter som förälder/föräldrar. Beroende på olika faktorer kan den juridiska processen kring surrogatgraviditeten omfatta ett bevis på fastställande av föräldraskap innan födelsen, ett frivilligt erkännande om faderskap, en faderskapsfastställelse, vårdnadshavarfastställelse eller en närståendeadoption.

 Vittnesmål från Circle-föräldrar

Vittnesmål från Circle-föräldrar

Tack för att ni hjälpt oss bli föräldrar till vår underbara lilla pojke! Det har varit en underbar resa! Vi älskar er alla! Ni har med er skicklighet, professionalism och era varma hjärtan gjort detta till den bästa resan en förälder kan genomgå när de väntar sitt barn! - Anne och Magne

Vi var i goda händer hos er. Tack så mycket för er hjälp under denna resa. Vår son är underbar. Mest av allt vill vi tacka vår surrogatmamma, tätt åtföljt av er och resten av teamet på Circle som hjälpte till att få detta att hända. Jag hade båda barnen i mitt knä häromdagen och vi bara var tillsammans och jag upplevde en ny sorts ”glädje” – som når ända in i själen. - Greg