Skip to Content (Press Enter)

globe

Bli forelder i Norge gjennom surrogatmor i USA

Mange planlagte foreldre fra Norge samarbeider med formidlingskontorer i USA for å øke sin familie gjennom surrogati og eggdonasjon. Circle Surrogacys erfarne ansatte har hjulpet planlagte foreldre fra Norge i flere tiår, delt deres historier, lært dem om surrogatiproessesen og kostnader, samt til og med gitt støtte etter barnas fødsel.

Ta det første trinnet

Hvorfor bør du vurdere Circle Surrogacy i Norge?

Etablert samarbeid med IVF-klinikker. Circle arbeider i nært samarbeid med de mest vellykkede IVF-klinikkene i USA. Dersom du allerde har en etablert kontakt med en IVF-klinikk, kan vi samarbeide med den valgte klinikken.

Stort nettverk med surrogater. Circle jobber med surrogater over hele USA.

Norskbasert støtte. Vi har et stort nettverk med Circle-foreldre i Norge som gjerne deler sin historie, og gir støtte og veiledning.

• Vi jobber med planlagte foreldre fra all slags bakgrunn. I over 26 år har vi hjulpet heterofile og LGBTQ+-par og single med å oppfylle sine drømmer om foreldreskap.

Juridisk team på huset. Circle har sine egne advokater for å hjelpe deg med det juridiske arbeidet og forsikring.

• Lettvint retur til Norge. Hvert barn som blir født i USA mottar amerikansk statsborgerskap og amerikanske reisedokumenter. Våre advokater har hjulpet norske familier i flere tiår med trygg reise hjem til Norge.

• Eksklusivt samfunn for norske foreldre.
Du vil komme i kontakt med andre norske foreldre gjennom surrogati, samt årlige arrangementer for norske familier.

Andre internasjonale agenturer kan være billigere, men det betyr ikke at de er bedre.

Kostnaden for surrogati er avhengig av din personlige situasjon, og hvilke tjenester du ønsker. Internasjonale foreldre vil oppleve at amerikanske formidlingskontorer koster mer enn andre internasjonale formidlere, men den ekstra kostnaden dekker din trygghet under prosessen. Circles prioritet er å forsikre at du har en trygg og sunn surrogatireise. Dette inkluderer din trygge hjemreise med babyen din. Dette er ikke en garanti med internasjonale formidlingskontorer for surrogati som f.eks. i Ukraina.

 Treff Circle Surrogacy i Norge

Treff Circle Surrogacy i Norge

Circle Surrogacy & Egg Donation tilbyr gratis konsultasjoner for planlagte foreldre i Norge hvor du vil treffe en advokat med ekspertise om assistert befruktingsteknologi, samt en prosesskonsulent. Under konsultasjonen vil du få vite om prosessen med å matche med en svangerskapsbærer og/eller eggdonor, juridiske implikasjoner, forsikring, surrogatikostnader,og mye mer. Alle konsultasjoner gjennomføres på engelsk.

Ta det første trinnet og be om en konsultasjon med oss.

Ofte stilte spørsmål

Når du tenker på foreldreskap under surrogatien kan det oppstå spørsmål. Vi har hjulpet foreldre å navigere deres reiser i over to tiår og har besvart nesten alle spørsmål som finnes! Nedenfor er en liten del av de spørsmålene vi har blitt stilt.

Hva koster surrogati?

Kostnaden for svangerskapssurrogati er avhengig av hvilket program du velger (vi har en rekke ulike programmer du kan velge mellom) og om man behøver en donor. Rekkevidden inkluderer: alle agenturavgifter, advokatavgifter, screening- og surrogatavgifter, og forsikringskostnader. De inkluderer ikke kostnadene for IVF.

surrogatikostnader

Hva består den juridiske prosessen av før og etter fødsel?

Circles juridiske team arbeider sammen med lokale advokater med å forsikre at du matches ordentlig med en surrogat i en stat hvor alt nødvendig juridisk arbeid blir utført for å ferdigstille dine rettigheter som forelder. Du må ferdigstille testamenter før embryooverføringen for å forsikre at det finnes en verge som tar hånd om barnet ditt dersom du skulle dø. (Dersom du bor i USA kan Circles juridiske team lage et utkast av disse for deg.) Når du er matchet kan vi diskutere kontrakter på dine vegne med uavhengige advokater som representerer eggdonoren og/eller surrogaten. Circle arbeider med lokale advokater i stater det surrogater bor for å fullføre det nødvendige juridiske arbeidet som forsikrer dine rettigheter som forelder. Avhengig av en rekke faktorer kan ditt juridiske surrogatarbeid inkludere en før-fødsel bestilling, en frivillig bekreftelse av farskap, en bedømmelse av farskap, foreldremyndighet, eller adopsjon.