Skip to Content (Press Enter)

globe

Surrogati i USA kontra andre internasjonale formidlingskontorer

USA-baserte formidlingskontorer som Circle tilbyr den beste beskyttelsen for internasjonale planlagte foreldre, for å hjelpe å forsikre de smidigeste og tryggeste surrogatireisene.

Ta det første trinnet
 Surrogat i Norge: Amerikansk surrogatbyrå mot surrogat i andre land

Surrogat i Norge: Amerikansk surrogatbyrå mot surrogat i andre land

Å velge riktig formidlingskonror er nøkkelen til å forsikre den tryggeste og smidigeste reisen. " to "Å velge riktig formidlingskontor er nøkkelen til å forsikre den tryggeste og smidigeste reisen.

Circle Surrogacy har i over to tiår hjulpet homofile og heterofile norske foreldre å skape sine familier. Som formidlingskontor yter vi en komlett service til planlagte foreldre med et nært samarbeid med et reisekoordinator-team, samt advokater som er eksperter på befruktings- og surrogatilover.

Hvorfor internasjonale formidlingskontorer er billigere.

Kostnaden for surrogati er avhengig av din personlige situasjon, og hvilke tjenester du ønsker. Internasjonale foreldre vil se at amerikansk formidling kan koste mer enn enkelte internasjonale formidlingskontorer. Circles prioritet er å forsikre at du har en trygg og sunn surrogatireise. Dette inkluderer din trygge reise hjem med spebarnet din. Internasjonale formidlingskontorer gir ingen slik garanti. Den ytterligere kostnaden med amerikansk surrogati dekker din sikkerhet og trygghet under prosessen.

3 grunner til at internasjonale foreldre bør jobbe med et amerikansk surrogatiagentur

1. Barnet ditt er amerikansk statsborger.

Alle barn som blir født i USA er amerikanske statsborgere. Barnet ditt blir utstedt med en amerikansk fødselsattest og har rett til et amerikansk pass for reiseformål (du kan vanligvis få et innen 24-72 timer fra søknaden er sendt inn). Dine surrogatiadvokater vil gjøre alt det rettslige arbeidet for å etablere at du er forelder (enten ved bestilling før eller etter fødselen, eller muligvis gjennom en andre forelders adopsjon). Dere vil være de eneste juridiske og fysiske foreldrene i henhold til amerikanske lover. Ved å fastslå foreldrerettighetene i USA kan du reise trygt og sikkert hjem.
Som en motsats blir f.eks. et barn som blir født gjennom en formidling i Ukraina, ikke bli ansett som en ukrainsk statsborger. Dette kan være utfordrende siden du vil måtte fastslå statsborgerskap og/eller foreldreansvar i hjemlandet ditt før du reiser til Ukraina, noe som gjør det vanskelig å får reisedokumenter eller pass for å reise tilbake til hjemlandet ditt. Barnet ditt kan ikke fly hjem uten pass.

Image for 1. Barnet ditt er amerikansk statsborger.
Small Blue Heart Lær mer om amerikansk surrogati

2. Surrogater er fullstendig screenet og får den beste medisinske behandlingen.

Formidlingskontorer som Circle følger strenge retningslinjer og screeningsprotokoller for kvinner som er interessert i å bli surrogater. Kvinner må fullføre en lang søknad, gå igjennom medisinske og psykologiske tester, samt angi en primær støtteperson for reisen. Circle godtar faktisk bare 1-2 % av kvinnene som starter surrogatsøknaden for programmet vårt.

Alle Circles surrogater bor i USA, har sterke støttesystem og er økonomisk stabile. De har tilgang til mest mulig avansert medisinsk behandling, og de beste sykehusene i verden. Dessuten er Circles surrogatiprogram bygget på en relasjonsmodell: surrogater og deres planlagte foreldre utvikler en relasjon gjennom prosessen. De treffer hverandre og godtar å bli matchet før de skriver under på dokumenter. Deres relasjon utvikler seg deretter over tid, siden Circle oppfordrer til ukentlig kommunikasjon.

I sammenligning vil kvinner som bor i utlandet og som blir surrogater for internasjonale agenturer, bli flyttet fra hjemmet sitt mens de er gravide, slik at de kan være i nærheten av et sykehus. De blir skilt fra familiene sine, noe som kan skape følelsesmessig stress. Selv om den medisinske behandlingen de mottar kan være billigere, vil de ikke leve opp til samme standard av medisinsk behandling som den kvinner i USA mottar. Det er ikke uvanlig at planlagte foreldre ikke har noe spesielt forhold til kvinnen som bærer barnet deres. Kommunikasjon kan være vanskelig, og ofte er ikke foreldrene så følelsesmessig delaktig i reisen som de ville vært i USA.

Image for 2. Surrogater er fullstendig screenet og får den beste medisinske behandlingen.

3. Økonomisk sikkerhet.

Når du legger ut på en surrogatireise i USA, vil pengene dine være trygge hos de fleste formidlingskontorene. Circle er et veletablert og sikkert selskap. Pengene du sender til formidlingen er trygge og holdes på en IOLTA-konto (Interest on Lawyer Trust Account). IOLTA-kontoer finnes kun hos regulerte og godkjente finansielle institusjoner.

Image for 3. Økonomisk sikkerhet.
 Vår første prioritet er din families sikkerhet.

Vår første prioritet er din families sikkerhet.

Når du velger et formidlingskontor er det viktig at du undersøker godt selv. Circle har hjulpet familier fra 73 land å oppnå sin drøm som foreldre, sikkert og trygt. Circle er alltid tilgjengelig til å svare på spørsmål du måtte ha.